Get Adobe Flash player
Cobra

Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Służb Ochrony

Oferujemy:

 

 

 • kursy pracowników ochrony fizycznej

 • szkolenia dla kierowników ds. bezpieczeństwa *
 • szkolenia dla członków służb porządkowych *
 • szkolenia dla członków służb informacyjnych, *
  organizatora imprezy masowej (według nowego rozporządzenia)

Najlepszym absolwentom tych kursów oferujemy zatrudnienie .

Ponadto oferujemy:

 • kursy samoobrony i samoochrony (dla biznesmenów)
 • kursy szybkiej jazdy samochodem osobowym (doskonalące technikę jazdy w trudnych warunkach)
 • kursy stopnia podstawowego dla ubiegających się o pozwolenie na zakup i posiadanie broni palnej
 • kursy doskonalące w posługiwaniu się bronią palną

Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Służb Ochrony wykorzystuje bazę naszej Szkoły Służb Ochrony.

 

DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH:

 • kursy na licencje dla pracowników ochrony fizycznej,
 • kursy zabezpieczenia imprez masowych,
 • kursy i szkolenia dla:
 • grup interwencyjnych,
 • grup konwojowych,
 • pracowników ochrony osobistej,
 • taktyka i technika interwencji, środki przymusu bezpośredniego,
 • technika posługiwania się pałką typu "TONFA",
 • pierwsza pomoc przedlekarska,
 • szkolenia na kierunkach określonych przez służby mundurowe.