Get Adobe Flash player
Cobra

Cobra+WSBiF

(2016-03-26)

Dzięki podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy  Elitarną Szkołą Służb Ochrony i Biznesu ,,Cobra”  oraz WSBiF,  absolwenci Szkoły COBRA

mają możliwość kontynuowania nauki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne już od III SEMESTRU !

Ponadto informujemy, iż dzięki zawartemu porozumieniu, Absolwenci szkoły COBRA będą mieli możliwość wykorzystania współpracy z takimi instytucjami jak:

-  Szkoła Policji w Katowicach

-  Centrum Ratownictwa Gliwice,

- Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach,

- Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP,

- Combat 56 Arkadiusz Kups

 

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Głównym Policji kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

(specjalność: Bezpieczeństwo Publiczne, Zarządzanie Kryzysowe) został poszerzony o treści kształcenia programu szkolenia zawodowego,

podstawowego policjantów, realizowanego na studiach wyższych.

Dzięki w/w porozumieniu, absolwenci WSBiF mają możliwość skrócenia szkolenia w ramach Szkoły Policji.


Wróć