Get Adobe Flash player
Cobra

Formularz zgłoszeniowy

Tutaj można wypełnić wersję formularza przeznaczoną bezpośrednio do wydrukowania,
lub wysłać formularz drogą elektroniczną, wypełniając pola poniżej. Wysłanie tego formularza pozwala na rezerwację miejsca
w Szkole, natomiast gwarancję przyjęcia do Szkoły zapewnia osobiste zgłoszenie i spełnienie przez kandydata warunków przyjęcia.

Dane osobowe


 
Kierunek nauczania:
Imię:
Nazwisko:
Wiek:  lat

Adres


 
Miejscowość:
Ulica:
Kod pocztowy:
Województwo:
Telefon kontaktowy:
w godzinach od do
E-mail:

Obecnie zatrudniony/a w:

Zgłaszam chęć podjęcia nauki w Państwa Szkole
w w nowym roku szkolnym, w zawodzie:

Technik ochrony fizycznej osób i mienia.1. Skąd dowiedziałeś się o naszej Szkole?2. W wyniku jakiej reklamy zdecydowałeś się na podjęcie nauki w naszej Szkole?3. Który z naszych atutów zadecydował o wyborze naszej Szkoły?4. Inne uwagi odnosnie powyższych pytań


Zgłoszenia osobistego dokonam do dnia:

Jednocześnie przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że przyjęcie do Państwa Szkoły gwarantuje tylko osobiste zgłoszenie, którego dokonam do wyżej podanego dnia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr133poz.883).